• سال نو
  • ارتش
  • باغشمال
  • باغ امامی
  • روگذر ارتش
  • باغشمال 1
  • باغ امامی 1
  • روز روابط عمومی
 
  امروز
پنجشنبه
ارديبهشت 1401
29
قمری:18 شوال 1443

میلادی:19 مه 2022
 
تاریخ : سه شنبه 5 بهمن 1400     |     کد : 6416

آخرین بخش کانال اسلامشهر در خیابان عدل؛

به طول 10 متر بتن‌ریزی شد

عملیات بتی‌ریزی دیواره های 10 متر پایانی کانال سرپوشیده هدایت آبهای سطحی اسلامشهر در خیابان عدل داد اجرا شده و بعد از خشک شدن دیواره ها، دال گذاری سقف آن انجام خواهد گرفت.

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه 3 تبریز؛ اجرای عملیات بتن ریزی آخرین بخش کانال  سرپوشیده هدایت آبهای سطحی اسلامشهر در خیابان عدل، به طول 10 متر اجرا شد.
بعد از خشک شدن دیواره ها و آماده شدن دال سقف این قسمت از کانال، دال گذاری شده و جوب عرضی عبوری نیز به کانال در این قسمت متصل خواهد شد.

8 متر از این بخش پایانی به شکل عملیات در جا و 2 متر آن نیز با استفاده از باکس بتنی مسلح ترافیکی 6/2 در 6/2 متری با مقطع عبوری مفید 2 در 2 متر احداث می شود.
با اتمام بخش پایانی ، کانال اسلامشهر از اول کوی کشاورز خیابان عدل تا روگذر شهید رحمان فروزنده ، به طول 1000 متر تکمیل شده و آبهای سطحی این مسیر به کانال سرپوشیده "ایلی سو" در بلوار شهید سردار قاسم سلیمانی هدایت خواهد شد.
همچنین 500 متر باقی مانده از این کانال نیز به زودی از اول کوی کشاورز خیابان عدل تا اتوبان شهید کسائی، جهت اتصال آبهای مسیل خیابان جوان -
  ضلع جنوبی اتوبان شهید کسائی – احداث خواهد شد.


                                امور ارتباطات شهرداری منطقه 3 تبریز


نوشته شده در   سه شنبه 5 بهمن 1400  ساعت  11:34   توسط   قلی پور امور ارتباطات منطقه 3    تعداد بازدید  37
PDF چاپ چاپ