• شعار سال 99 و عکس رهبری
  • ساختمان منطقه
  • عکس منطقه
  • پاییز 1
  • گل 1
  • پاییز 2
 
  امروز
چهارشنبه
بهمن 1399
8
قمری:14 جمادى الثانية 1442

میلادی:27 ژانویه 2021
 
تاریخ : شنبه 15 آذر 1399     |     کد : 4838

برای احداث رمپ ورودی از اتوبان کسائی به خيابان مارالان؛

ترانشه موجود بر سرمسیر، در حال خاکبرداری است

شهرداری منطقه 3 تبریز، برای احداث مسیر ورودی وسایل نقلیه از اتوبان شهید کسائی به خيابان مارالان، عملیات خاکبرداری ترانشه موجود در محل بر سر مسیر ورودی را شروع کرده است.

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه ۳ تبریز؛ داوود طالب نژاد خبر از اجرای عملیات احداث رمپ ورودی وسایل نقلیه از ضلع جنوب شرقی اتوبان شهید کسائی به خيابان مارالان داد و گفت: عملیات خاکبرداری تپه موجود بر سر مسیر اجرای رمپ ورودی توسط شهرداری منطقه شروع شده است.
شهردار منطقه افزود: عملیات فوق توسط معاونت فنی و عمرانی منطقه با هماهنگی اداره کل راه و شهرسازی تبریز برای ایجاد این راه دسترسی در ضلع جنوب شرقی اتوبان شهید کسائی اجرا می گردد و پیش بینی می شود در حدود 10 هزار مترمربع عملیات خاکبرداری از تپه موجود در محل انجام گیرد که تا بحال نزدیک به 50 درصد این عملیات انجام گرفته است.
طالب نژاد اظهار داشت: این رمپ باید سالهای گذشته اجرا می شد، در نهایت به خاطر عدم وجود رمپ در ضلع جنوب شرقی، تمامی وسایل نقلیه از تنها رمپ موجود در ضلع جنوبى اتوبان ، از رمپ جنوب غربی استفاده می کردند یعنی وسایل نقلیه خواهان خروجی از ضلع جنوبی اتوبان شهید کسائی به خیابان مارالان نيز مجبورا از تنها رمپ موجود یعنی از رمپ خروجی خیابان مارالان به اتوبان شهید کسائی استفاده می کردند که این باعث خطرات و مشکلات و بعضاً تصادفات و دردسر برای وسایل نقلیه و شهروندان می شد.
طالب نژاد گفت: با اتمام عملیات احداث این رمپ، مسیر خروجی ایمن و عاری از خطر از ضلع جنوبی اتوبان شهید کسائی به سمت خیابان مارالان برای وسایل نقلیه فراهم شده و تداخل حرکت خطر آفرین قبلی ، براى وسایل نقلیه عبورى مرتفع خواهد شد. 


PDF چاپ چاپ