• گل ارتش
  • گل مرکز
  • باغ امامی
  • گل 15
  • گل ارتش
  • دانشگاه هنر
  • گل 15
 
  امروز
يکشنبه
آذر 1399
16
قمری:21 ربيع الثاني 1442

میلادی:6 دسامبر 2020
 
تاریخ : شنبه 1 آذر 1399     |     کد : 4810

برای ایجاد راه دسترسی به قطعات تفکیکی صائب؛

روی آبرو حاشیه خیابان دال‌گذاری شد

برای ایجاد راه دسترسی به قطعات تفکیکی گذرنامه در خیابان صائب، معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه 3 تبریز، 14 متر از روی آبرو حاشیه خیابان را با دال های بتنی، دال گذاری کرد.

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه ۳ تبریز؛ معاونت فنی و عمرانی منطقه، قسمتی از روی آبرو حاشیه خیابان صائب را به جهت فراهم آوردن راه دسترسی به قطعات تفکیکی گذرنامه ، با 28 قطعه دال بتنی، دال گذاری کرد.
عملیات دال گذاری به طول 14 متر در این خیابان، با قطعاتی به طول 1 متر، عرض نیم متر و با ضخامت 15 سانتی متر اجرا شد.


PDF چاپ چاپ