• سال نو
  • ارتش
  • باغشمال
  • باغ امامی
  • روگذر ارتش
  • باغشمال 1
  • باغ امامی 1
  • moharram
 
  امروز
دوشنبه
مرداد 1401
17
قمری:10 محرم 1444

میلادی:8 اوت 2022
 
تاریخ : دوشنبه 10 تير 1398     |     کد : 3659

آگهی مزایده عمومی املاک شهرداری منطقه 3

شهرداری منطقه 3 تبریز به استناد مجوز ماخوذه در نظر دارد تعدادی از املاک به شرح ذیل را از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نماید

شهرداری منطقه 3 تبریز به استناد مجوز ماخوذه در نظر دارد تعدادی از املاک به شرح ذیل را از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نماید لذا متقاضیان می توانند از تاریخ نشر آگهی جهت دریافت اسناد و شرایط شرکت در مزایده به امور قراردادهای منطقه واقع در خیابان آزادی – مابین رسالت و چهارراه لاله – ساختمان شهرداری منطقه 3 مراجعه نمایند%
 
ردیف عنوان مساحت(مترمربع) قیمت کارشناسی (هرمترمربع) ارزش ملک سپرده شرکت در مزایده (ریال) نوع سند سایر شرایط
1 زیر زمین تجاری پروژه مهدیه (خیابان سالاری) 694.30 95.000.000 65.958.500.000 3.297.925.000 قرارداد واگذاری 50% نقدی و 50% مابقی بصورت اقساط 12 ماهه
2 قطعه شماره 6 مسکونی تفکیکی از پلاک 1100 فرعی از یک اصلی بخش 9 تبریز واقع در خیابان اوحدی (ولیعصر)- یوسف اعتصامی – حد جنوبی آپارتمانهای پردیس 1148 55.000.000 63.140.000.000 3.157.000.000 قرارداد واگذاری 50% نقدی و 50% مابقی بصورت اقساط 6 ماهه
3 قطعه 17 مفروزی و مجزی از 12179 با کاربری مسکونی- بلوار فروردین - امتداد فلاح نژاد 176.75 25.000.000 4.418.750.000 220.937.500 سند رسمی پرداخت بصورت نقدی
4 قطعه شماره 2 از قطعات تفکیکی پشت مجتمع آرایشگران – انتهای شهرک طالقانی- نرسیده به اتوبان شهید کسایی – نبش الهیه – مسکونی 1999.61 25.000.000 4.990.250.000 249.512.500 قرارداد واگذاری پرداخت بصورت نقدی
5 قطعه زمین با کاربری پارکینگ واقع در خیابان 17 شهریور – کوچه امامزاده – سه راهی لک لر 760.30 35.000.000 26.610.500.000 1.330.525.000 قرارداد واگذاری پرداخت بصورت نقدی
6 قطعه شماره 4 از قطعات تفکیکی پشت مجتمع آرایشگران – انتهای شهرک طالقانی- نرسیده به اتوبان شهید کسایی – نبش الهیه – مسکونی 199.63 25.000.000 4.990.750.000 249.537.500 قرارداد واگذاری پرداخت بصورت نقدی
7 قطعه شماره 5 از قطعات تفکیکی پشت مجتمع آرایشگران – انتهای شهرک طالقانی- نرسیده به اتوبان شهید کسایی – نبش الهیه – مسکونی 199.64 25.000.000 4.991.000.000 249.550.000 قرارداد واگذاری پرداخت بصورت نقدی
                                                                                                          جمع کل (کلیه ارقام به ریال می باشد) 175.099.750.000
 
1- مبلغ سپرده شرکت در مزایده به میزان 5 درصد قیمت پایه ملک (ذکر شده در جدول) بصورت ضمانت نامه بانکی و یا وجه نقد به حساب شماره 1001325843 در وجه شهرداری منطقه 3 تبریز می باشد.
2- آخرین مهلت برای تحویل اسناد به مزایده گذار و محل آن تا ساعت 13.30 روز سه شنبه مورخه 98.4.11به دبیرخانه شهرداری منطقه 3 واقع در خیابان آزادی – مابین تقاطع رسالت و چهار راه لاله خواهد بود.
3- تاریخ بازگشایی پیشنهادات و محل آن ساعت 14.30 روز سه شنبه مورخه 98.4.11 در محل سالن جلسات شهرداری تبریز واقع در خیابان لاله زار جنوبی خواهد بود.
4- شرکت کنندگان صرفاً 48 ساعت قبل از زمان بازگشایی پاکات پیشنهادات حق اعلام انصراف کتبی دارند و خارج از مهلت انصراف مورد قبول واقع نشده و کمیسیون حق افتتاح و بازکردن پیشنهادات را دارد و در صورت برنده شدن سایر مقررات مربوطه اعمال خواهد شد.
5- پیشنهادات مبهم ، مشروط ، و تحویل اسناد بعد از انقضای مهلت مقرر  و فاقد سپرده از درجه اعتبار ساقط می باشد.
6- هزینه چاپ آگهی و ارزیابی کارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد.
7- سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده ذکر شده است. 
                                                                                              داود طالب نژاد
                                                                                     شهرداری منطقه 3 کلانشهرتبریز

تاریخ چاپ 98.3.30
 


نوشته شده در   دوشنبه 10 تير 1398  ساعت  08:35      تعداد بازدید  446
PDF چاپ چاپ