• گل ارتش
  • گل مرکز
  • باغ امامی
  • گل 15
  • گل ارتش
  • دانشگاه هنر
  • گل 15
 
  امروز
دوشنبه
تير 1398
3
قمری:21 شوال 1440

میلادی:24 ژوئن 2019
 
تاریخ : چهارشنبه 1 خرداد 1398     |     کد : 3529

در کوچه نقافی خیابان طالقانی؛

لکه گیری آسفالت ادامه دارد

لکه گیری آسفالت در کوچه نقافی (خارچیان) خیابان طالقانی توسط نیروهای معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه 3 تبریز ادامه دارد.

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه 3 تبریز؛ برای بهبود وضعیت آسفالت در کوچه نقافی (خارچیان) خیابان طالقانی، کارکنان معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه عملیات های برش کاری آسفالت های معیوب و فرسوده، زیرسازی های لازم و لکه گیری با آسفالت در این کوچه را شروع کرده اند.


عملیات برشکاری آسفالت های فرسوده و معیوب با دستگاه کاتر (برش) و همچنین ترمیم چاله های بوجود آمده در طول زمان و بر اثر فشارهای خارجی و ترافیک های دراز مدت و سایر عوامل ،برای بهسازی و مرمت آسفالت این کوچه توسط نیروهای معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه انجام می گیرد.


نیروهای این معاونت نقاط برش شده را بعد از مناسب سازی با آسفالت لکه گیری کرده و همچنان عملیات های برش کاری آسفالت های معیوب و زیرسازی های لازم و لکه گیری با آسفالت در طول این کوچه توسط نیروهای معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه 3 ادامه دارد و طی دو سه روز آینده به اتمام خواهد رسید.
 

                                       
                                       امور ارتباطات شهرداری منطقه3 کلانشهر تبریز

 


اصغر قلی پور
نوشته شده در   چهارشنبه 1 خرداد 1398  ساعت  13:53      تعداد بازدید  28