• سال نو
  • ارتش
  • باغشمال
  • باغ امامی
  • روگذر ارتش
  • باغشمال 1
  • باغ امامی 1
  • moharram
 
  امروز
دوشنبه
مرداد 1401
17
قمری:10 محرم 1444

میلادی:8 اوت 2022
 
تاریخ : چهارشنبه 8 اسفند 1397     |     کد : 3264

استعلام بهاء

کارگر ماهرو بنا ی ماهر

کارگر 6 نفر و بنا 3 نفر 70 روز کاری                                       امور ارتباطات شهرداری منطقه 3 کلانشهر تبریز


PDF چاپ چاپ