• شعار سال
  • پارک سفیر
  • تقاطع غیر همسطح  ارتش
  • پارک صائب
  • روگذر فروزنده
 
  امروز
پنجشنبه
فروردين 1400
26
قمری:03 رمضان 1442

میلادی:15 آوریل 2021
 
تاریخ : چهارشنبه 8 اسفند 1397     |     کد : 3264

استعلام بهاء

کارگر ماهرو بنا ی ماهر

کارگر 6 نفر و بنا 3 نفر 70 روز کاری                                       امور ارتباطات شهرداری منطقه 3 کلانشهر تبریز


PDF چاپ چاپ