• شعار سال
  • پارک سفیر
  • تقاطع غیر همسطح  ارتش
  • پارک صائب
  • روگذر فروزنده
 
  امروز
پنجشنبه
فروردين 1400
26
قمری:03 رمضان 1442

میلادی:15 آوریل 2021
 
تاریخ : سه شنبه 30 بهمن 1397     |     کد : 3226

استعلام بهاء

تابلو فلزی ترافیکی

در پروژه امتداد خیابان ارتش

        

                        
                                        امور ارتباطات شهرداری منطقه 3 کلانشهر تبریز


PDF چاپ چاپ