• گل ارتش
  • گل مرکز
  • باغ امامی
  • گل 15
  • گل ارتش
  • دانشگاه هنر
  • گل 15
 
  امروز
دوشنبه
تير 1398
3
قمری:21 شوال 1440

میلادی:24 ژوئن 2019
 
تاریخ : شنبه 20 بهمن 1397     |     کد : 3187

واحد زیباسازی شهرداری منطقه 3 نصب کرد؛

المان "22 بهمن" در سه راهی ارتش خیابان آزادی

به میمنت 22 بهمن چهلمین سالگرد سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران ، المان "12بهمن" جای خود را به المان"22 بهمن" داده و در سه راهی ارتش خیابان آزادی توسط واحد زیباسازی معاونت خدمات شهری و اجرایی شهرداری منطقه 3 تبریز نصب شد.

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه 3 تبریز؛ نیروهای واحد زیباسازی معاونت خدمات شهری و اجرایی منطقه  به میمنت و خجستگی چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران و گرامیداشت فرخنده روز 22 بهمن ، روز جشن و پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران در روز 22 بهمن ، المان ساخته شده از روز 12 بهمن را برداشته و بجای آن المانی به شکل نمادین از روز "22 بهمن" در سه راهی ارتش خیابان آزادی نصب نمودند.
واحد زیباسازی منطقه این اثر و المان هنری را به پاسداشت پیروزی انقلاب و به عنوان نمادی از روز قوام و استحکام نظام و نمادی از تجدید بیعت با آرمان های انقلاب و روز اتحاد و یکپارچه گی در این مکان نصب کرد.
 
                                                            امور ارتباطات شهرداری منطقه 3 کلانشهر تبریز


اصغر قلی پور