• گل ارتش
  • گل مرکز
  • باغ امامی
  • گل 15
  • گل ارتش
  • دانشگاه هنر
  • گل 15
 
  امروز
دوشنبه
تير 1398
3
قمری:21 شوال 1440

میلادی:24 ژوئن 2019
 
تاریخ : چهارشنبه 10 بهمن 1397     |     کد : 3148

آگهي مناقصـه عمومي

شهرداري منطقه 3 تبريز به استناد مجوزهاي مأخوذه در نظر دارد پروژه هاي زير را با مشخصات مندرج ذيل از طريق مناقصه عمومي به شرکتها و پیمانکاران واجد شرايط واگذار نمايد

آگهي مناقصـه عمومي
شهرداري منطقه 3 تبريز به استناد مجوزهاي مأخوذه در نظر دارد پروژه هاي زير را با مشخصات مندرج ذيل از طريق مناقصه عمومي به شرکتها و پیمانکاران واجد شرايط واگذار نمايد لذا واجدین شرایط می توانند پس از نشر آگهی جهت اخذ اسناد مناقصه به امور قراردادهای منطقه مراجعه نمایند.
ردیف موضوع پروژه مبلغ برآورد اولیه (ریال) مبلغ سپرده شرکت در مناقصه
 ( ریال )
پایه
1 لکه گیری و آسفالت خیابانها و معابر فرعی لاله زار ، قطران ، سالاری ، سهندیه ، کوی معراج و سطح منطقه 3 3.000.000.000 150.000.000 حداقل پایه 5 در رشته راه و ترابری که تشخیص صلاحیت مربوطه از طریق سامانه ساجار انجام پذیرفته باشد.
2 لکه گیری و آسفالت خیابانها و معابر فرعی مارالان ، کوی کوثر ، باغشمال و سطح منطقه 3 3.000.000.000 150.000.000 حداقل پایه 5 در رشته راه و ترابری که تشخیص صلاحیت مربوطه از طریق سامانه ساجار انجام پذیرفته باشد.
3 جدول گذاری و اصلاح آبروها در خیابانها و معابر فرعی لاله ، الهیه ، زنگوله باغ ، حافظ و سطح منطقه 3 2.300.000.000 115.000.000 حداقل پایه 5 در رشته راه و ترابری یا ابنیه و ساختمان یا اشخاص حقیقی دارای صلاحیت پیمانکاری با حداقل پایه 2 که تشخیص صلاحیت مربوطه از طریق سامانه ساجار انجام پذیرفته باشد.
 
توضيحات:
1) برابر مقررات نبايد هيچکدام از اعضاي شرکت مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت باشد.
2) شهرداري در رد يا قبول يك يا تمام پيشنهادات مختار است وهزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه است.
3) هرگاه نفرات اول ودوم  مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده شركت در مناقصه آنها به ترتيب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.
4) آخرين مهلت براي تحويل اسناد به مناقصه گزار و محل آن تا ساعت  13.30 روز دو شنبه مورخه 97.11.29  به دبيرخانه شهرداري منطقه 3  واقع در خيابان آزادی مابين چهارراه لاله و تقاطع رسالت میباشد.
5) شرکت کنندگان صرفاً تا 48 ساعت قبل از زمان بازگشائی پاکات پیشنهادها حق اعلام انصراف کتبی دارند و خارج از این مهلت انصراف مورد قبول واقع نشده وکمیسیون حق بازکردن پیشنهادها را دارد ودر صورت برنده شدن سایر مقررات مربوطه اعمال خواهد شد.
6) تاريخ بازگشائي پيشنهادات  و محل آن ساعت 14.30 روز دو شنبه مورخه 97.11.29  در محل سالن جلسات شهرداری تبریز می باشد.
7) ساير شرايط و اطلاعات وتوضيحات لازم در فرم شرايط شرکت در مناقصه درج شده است%ن8/11
 
       داود طالب نژاد
سرپرست شهرداري منطقه
 
 
 تاريخ چاپ:  97.11.17
 
 


اصغر قلی پور