• سال نو
  • ارتش
  • باغشمال
  • باغ امامی
  • روگذر ارتش
  • باغشمال 1
  • باغ امامی 1
  • روز روابط عمومی
 
  امروز
پنجشنبه
ارديبهشت 1401
29
قمری:18 شوال 1443

میلادی:19 مه 2022
 
تاریخ : چهارشنبه 10 بهمن 1397     |     کد : 3146

استعلام بهاء

گل بنفشه و شب بو با مشخصات پیوستی                                       امور ارتباطات شهرداری منطقه 3 کلانشهر تبریز


PDF چاپ چاپ