• مجسمه
  • باغ امامی
  • برف حیاط
  • دانشگاه هنر
  • برفی حیاط کاج
  • فضای سبز باغ امامی
  • انبار کاه
  • برف منطقه
 
  امروز
چهارشنبه
اسفند 1397
29
قمری:13 رجب 1440

میلادی:20 مارس 2019
 
تاریخ : دوشنبه 12 آذر 1397     |     کد : 2998

کانال ورودی خیابان شاهد لایروبی شد

در مسیر خیابان آزادی کانال ورودی خیابان شاهد توسط کارگران ناحیه 3 حوزه معاونت خدمات شهری و اجرایی شهرداری منطقه 3 تبریز لایروبی گردید .

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 3 تبریز ؛ نیروهای حوزه معاونت خدمات شهری و اجرایی شهرداری منطقه در خیابان آزادی کانال ورودی خیابان شاهد را پاکسازی کردند .


کارگران ناحیه 3  کانال ورودی خیابان شاهد را برای جلوگیری از انسداد احتمالی در مواقع بارانی و برای هدایت روان تر آبهای سطحی حاصل از باران لایروبی نمودند .


در این عملیات لجن های کانال توسط نیروهای ناحیه 3 معاونت خدما منطقه تخلیه و جمع آوری گردیده و به طور کامل کانال مذکور رفع موانع گردید .
 
                                                                     روابط عمومی شهرداری منطقه 3
 


اصغر قلی پور