• گل ارتش
  • گل مرکز
  • باغ امامی
  • گل 15
  • گل ارتش
  • دانشگاه هنر
  • گل 15
 
  امروز
سه شنبه
تير 1398
25
قمری:13 ذو القعدة 1440

میلادی:16 ژوئیه 2019
 
تاریخ : دوشنبه 23 مهر 1397     |     کد : 2929

آگهي مناقصـه عمومي

شهرداري منطقه 3 تبريز به استناد مجوزهاي مأخوذه در نظر دارد پروژه هاي زير را با مشخصات مندرج از طريق مناقصه عمومي به شرکتها و پیمانکاران واجد شرايط واگذار نمايد لذا واجدین شرایط می توانند پس از نشر آگهی جهت اخذ اسناد مناقصه به امور قراردادهای منطقه مراجعه نمایند.

 
ردیف موضوع پروژه مبلغ برآورد اولیه
( ریال)
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه
( ریال )
پایه
1 پیاده رو سازی و ترمیم کف خیابانهای پاستور ، قطران ، 17 شهریور قدیم ، سلیمان خاطر ، انتظام ، باغشمال ، مارالان و سطح منطقه 3 2.000.000.000 100.000.000 5 رشته راه و ترابری و یا ابنیه و ساختمان به همراه تائیدیه سامانه ساجات یا اشخاص حقیقی دارای صلاحیت پیمانکاری با حداقل پایه 3
2 جدول گذاری خیابانها و معابر فرعی طالقانی ، مارالان و سطح منطقه 3 2.750.000.000 137.500.000 5 رشته راه و ترابری و یا ابنیه و ساختمان به همراه تائیدیه سامانه ساجات یا اشخاص حقیقی دارای صلاحیت پیمانکاری با حداقل پایه 2
3 آسفالت اساسی میدان تیر تا آخر طالقانی 13.500.000.000 675.000.000 5 رشته راه و ترابری به همراه تائیدیه سامانه ساجات
4 پیاده روسازی و ترمیم کف های آخر خیابان حافظ و سطح منطقه 3 2.000.000.000 100.000.000 5 رشته راه و ترابری یا ابنیه به همراه تائیدیه سامانه ساجات یا اشخاص حقیقی دارای صلاحیت پیمانکاری با حداقل پایه 3
5 لکه گیری و آسفالت خیابانها و معابر فرعی کوی دانشگاه ، آخر طالقانی ، امامیه ، شریعتی و سطح منطقه 3 3.000.000.000 150.000.000 5 رشته راه و ترابری به همراه تائیدیه سامانه ساجات
6 خرید آسفالت جهت لکه گیری و آسفالت خیابانها و معابر فرعی سطح منطقه 3 3.000.000.000 150.000.000 کارخانجات آسفالت تایید شده و معرفی شده از طرف معاونت فنی عمرانی شهرداری تبریز و دارای گواهی نامه فنی از مرکز تحقیقات وزارت راه و مسکن و شهرسازی در بازه زمانی اعتبار گواهی نامه مطابق با دوره زمانی تهیه و تحویل
 
توضيحات:
1)برابر مقررات نبايد هيچکدام از اعضاي شرکت مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت باشد.
2) شهرداري در رد يا قبول يك يا تمام پيشنهادات مختار است وهزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه است.
3) هرگاه برندگان اول ودوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده شركت در مناقصه آنها به ترتيب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.
4)آخرين مهلت براي تحويل اسناد به مناقصه گزار و محل آن تا ساعت 13.30 روز شنبه  مورخه 97.8.12به دبيرخانه شهرداري منطقه 3  واقع در خيابان آزادی مابين چهارراه لاله و تقاطع رسالت میباشد.
5) شرکت کنندگان صرفاً تا 48 ساعت قبل از زمان بازگشائی پاکات پیشنهادها حق اعلام انصراف کتبی دارند و خارج از این مهلت انصراف مورد قبول واقع نشده وکمیسیون حق بازکردن پیشنهادها را دارد ودر صورت برنده شدن سایر مقررات مربوطه اعمال خواهد شد.
6) تاريخ بازگشائي پيشنهادات و محل آن ساعت 14.30 روز شنبه  مورخه 97.8.12 در محل سالن جلسات شهرداری تبریز می باشد.
7) ساير شرايط و اطلاعات وتوضيحات لازم در فرم شرايط شرکت در مناقصه درج شده است%ن7.21
                                                                                            مرتضی موحدنیا
                                                                                            شهردار منطقه 3

 
 تاریخ چاپ : 97.7.30
 


اصغر قلی پور