• 2018
  • چهارراه طالقانی
  • باغ پارک امامی
  • فضای سبز
  • ساختمان منطقه
  • استراحتگاه پارک جنگلی یادگار امام
  • لاله
  • پارک مشروطه
 
  امروز
سه شنبه
آذر 1397
20
قمری:04 ربيع الثاني 1440

میلادی:11 دسامبر 2018
 
 آرشیومناقصه
کلمه کلیدی
:
از
تا
جستجو

آگهي مناقصـه عمومي

شهرداري منطقه 3 تبريز به استناد مجوز مأخوذه در نظر دارد پروژه زير را با مشخصات مندرج از طريق مناقصه عمومي به شرکتها و پیمانکاران واجد شرايط واگذار نمايد لذا واجدین شرایط می توانند.
پنجشنبه 15 آذر 1397

استعلام بهاء

کاغذ کپی A4
سه شنبه 22 آبان 1397

استعلام بهاء

مصالح اساسی ( بیس )
چهارشنبه 2 آبان 1397

آگهي مناقصـه عمومي

شهرداري منطقه 3 تبريز به استناد مجوزهاي مأخوذه در نظر دارد پروژه هاي زير را با مشخصات مندرج از طريق مناقصه عمومي به شرکتها و پیمانکاران واجد شرايط واگذار نمايد لذا واجدین شرایط می توانند پس از نشر آگهی جهت اخذ اسناد مناقصه به امور قراردادهای منطقه مراجعه نمایند.
دوشنبه 23 مهر 1397

استعلام بهاء

باکس زباله فلزی
شنبه 21 مهر 1397

استعلام بهاء

هزینه کارکرد بنا و کارگر ساده روزانه
چهارشنبه 18 مهر 1397

استعلام بهاء

اجرای کفپوش بتنی و جدول
دوشنبه 16 مهر 1397

استعلام بهاء

هزینه جابجایی خط لوله گاز در مسیر خیابان 35 متری ارتش
شنبه 14 مهر 1397

آگهی مزایده عمومی املاک شهرداری منطقه 3

(مرحله دوم)
چهارشنبه 11 مهر 1397

استعلام بهاء

رنگ آمیزی و زیباسازی دیوارهای سطح حوزه
سه شنبه 3 مهر 1397