• سال نو
  • ارتش
  • باغشمال
  • باغ امامی
  • روگذر ارتش
  • باغشمال 1
  • باغ امامی 1
  • روز روابط عمومی
 
  امروز
پنجشنبه
ارديبهشت 1401
29
قمری:18 شوال 1443

میلادی:19 مه 2022
 
 پارک ها و بوستان ها سطح حوزه شهرداری منطقه 3

پارک مشروطه : انتهای خیابان مشروطه

پارک هیئت علمی : انتهای خیابان شهید منتظری

پارک طولی مسافر 1 : آخر مارالان، اتوبان شهید کسایی

پارک طولی مسافر 2 : اتوبان شهید کسایی، ورودی شهرک طالقانی

 پارک جنگلی یادگار امام (ره): اتوبان شهید کسایی، نرسیده به استادیوم یادگار امام

پارک منظریه : خیابان منظریه، روبروی تالار طلائیه

پارک جنت : خیابان جنت

پارک صفا : داخل زنگوله باغ

پارک زنگوله باغ : خیابان آزادی، اول ساختمان سنگی

پارک مهر : آبادانی مسکن، داخل کوی 200 دستگاه

پارک دانشجو : میدان منظریه، جنب دانشکده حقوق

پارک معلم : انتهای طالقانی، تربیت معلم

پارک سعدی : داخل شهرک طالقانی

پارک ملاصدرا : کمربندی میانی، میدان ملاصدرا
پارک کوثر : ورودی شهرک طالقانی
پارک محلهای و زمین ورزشی سفیر امید : داخل شهرک طالقانی