• گل ارتش
  • گل مرکز
  • باغ امامی
  • گل 15
  • گل ارتش
  • دانشگاه هنر
  • گل 15
 
  امروز
يکشنبه
آذر 1399
16
قمری:21 ربيع الثاني 1442

میلادی:6 دسامبر 2020
 
 مکان های ورزشی

مجتمع ورزشی کوثر بانوان : خیابان منظریه

مجتمع فرهنگی ورزشی 27 خرداد وابسته به جهاد سازندگی : خیابان معراج

استادیوم باغشمال : خیابان باغشمال

سالن ورزشی مشروطه : خیابان مشروطه

سالن ورزشی آزادی (بانوی مهر) " خیابان آزادی، اول رسالت، داخل پارک بانوی مهر

سالن ورزشی امید شهرداری : شهرک طالقانی، روبروی مجتمع فرهنگی دکتر مبین