• سال نو
  • ارتش
  • باغشمال
  • باغ امامی
  • روگذر ارتش
  • باغشمال 1
  • باغ امامی 1
  • روز روابط عمومی
 
  امروز
پنجشنبه
ارديبهشت 1401
29
قمری:18 شوال 1443

میلادی:19 مه 2022
 
 مکان های ورزشی

مجتمع ورزشی کوثر بانوان : خیابان منظریه

مجتمع فرهنگی ورزشی 27 خرداد وابسته به جهاد سازندگی : خیابان معراج

استادیوم باغشمال : خیابان باغشمال

سالن ورزشی مشروطه : خیابان مشروطه

سالن ورزشی آزادی (بانوی مهر) " خیابان آزادی، اول رسالت، داخل پارک بانوی مهر

سالن ورزشی امید شهرداری : شهرک طالقانی، روبروی مجتمع فرهنگی دکتر مبین