• سال نو
  • ارتش
  • باغشمال
  • باغ امامی
  • روگذر ارتش
  • باغشمال 1
  • باغ امامی 1
  • روز روابط عمومی
 
  امروز
پنجشنبه
ارديبهشت 1401
29
قمری:18 شوال 1443

میلادی:19 مه 2022
 
 فرهنگسراها و کتابخانه ها

فرهنگسرا و کتابخانه کوثر : آخر خیابان مارالان، داخل پارک هیئت علمی - شماره تماس : 5441633 و 5442041
مجتمع فرهنگی دکتر مبین : اول شهرک طالقانی - شماره تماس : 4799432 و 4760844
کتابخانه شیخ محمد خیابانی : خیابان امامیه، پارک مشروطه - شماره تماس : 5420492
خانه سلامت و کتابخانه معراج : امامیه، روبروی قبرستان امامیه، خیابان معراج - شماره تماس : 5411152
کتابخانه حافظ : آخر خیابان حافظ، نرسیده به کمربند میانی - شماره تماس : 5454491
کتابخانه ابوذر : چهارراه لاله، پشت ساختمان سنگی، خیابان ابوذر - شماره تماس : 4761050
قرائتخانه علامه امینی : آخر خیابان طالقانی، اسلامشهر، جنب دانشگاه - شماره تماس : 5424742
قرائتخانه امام رضا (ع) : طالقانی، آخر کوی امام رضا