• مجسمه
  • باغ امامی
  • برف حیاط
  • دانشگاه هنر
  • برفی حیاط کاج
  • فضای سبز باغ امامی
  • انبار کاه
  • برف منطقه
 
  امروز
چهارشنبه
اسفند 1397
29
قمری:13 رجب 1440

میلادی:20 مارس 2019
 
 مراکز بهداشتی

کلینیک پاستور : خیابان پاستور جدید
درمانگاه تخصصی ترک اعتیاد شفا : خیابان 17 شهریور جدید
کلینیک آدینه : خیابان 17 شهریور جدید
کلینیک سپاه : خیابان ارتش، میدان باغشمال
کلینیک فرهنگیان : خیابان 17  شهریور جدید
درمانگاه شفا : خیابان طالقانی، چهارراه بهشتی
کلینیک تصوریر برداری دی: خیابان طالقانی
کلینیک فجر : خیابان آزادی، نرسیده به ارتش
مرکز توانبخشی شهریار : خیابان پاستور جدید
مرکز دندانپزشکی علی ابن ابیطالب : تقاطع طالقانی
درمانگاه شهید ابراهیمی : خیابان شهید منتظری
درمانگاه صفا : خیابان جدیری شمالی
بهداری مرندیان : خیابان صائب، کوچه مرندیان
درمانگاه مطهری : خیابان شهرک طالقانی
درمانگاه کوی امام رضا (ع) : امامیه، جنب جهاد