• گل ارتش
  • گل مرکز
  • باغ امامی
  • گل 15
  • گل ارتش
  • دانشگاه هنر
  • گل 15
 
  امروز
يکشنبه
آذر 1399
16
قمری:21 ربيع الثاني 1442

میلادی:6 دسامبر 2020
 
 مراکز بهداشتی

کلینیک پاستور : خیابان پاستور جدید
درمانگاه تخصصی ترک اعتیاد شفا : خیابان 17 شهریور جدید
کلینیک آدینه : خیابان 17 شهریور جدید
کلینیک سپاه : خیابان ارتش، میدان باغشمال
کلینیک فرهنگیان : خیابان 17  شهریور جدید
درمانگاه شفا : خیابان طالقانی، چهارراه بهشتی
کلینیک تصوریر برداری دی: خیابان طالقانی
کلینیک فجر : خیابان آزادی، نرسیده به ارتش
مرکز توانبخشی شهریار : خیابان پاستور جدید
مرکز دندانپزشکی علی ابن ابیطالب : تقاطع طالقانی
درمانگاه شهید ابراهیمی : خیابان شهید منتظری
درمانگاه صفا : خیابان جدیری شمالی
بهداری مرندیان : خیابان صائب، کوچه مرندیان
درمانگاه مطهری : خیابان شهرک طالقانی
درمانگاه کوی امام رضا (ع) : امامیه، جنب جهاد