واحد سازمانی
حامد خواجوی
نام کارمند :حامد نام خانوادگی:خواجوی
سمت سازمانی :مسئول حوزه 2 شهرسازی شماره تماس :