• گل ارتش
  • گل مرکز
  • باغ امامی
  • گل 15
  • گل ارتش
  • دانشگاه هنر
  • گل 15
 
  امروز
پنجشنبه
فروردين 1399
14
قمری:09 شعبان 1441

میلادی:2 آوریل 2020
 
 مناقصه
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

استعلام بهاء

استعلام بهاء تهیه و حمل آسفالت توپکا
دوشنبه 3 دي 1397

استعلام بهاء

استعلام بهاء کارشناس نقشه برداری ( ماهانه )
چهارشنبه 28 آذر 1397

استعلام بهاء

استعلام بهاء هزینه نگهداری تاسیسات برق و مکانیکی ساختمان اداری منطقه 3
شنبه 24 آذر 1397

استعلام بهاء

استعلام بهاء خرید میلگرد آجدار و صفحه
چهارشنبه 21 آذر 1397

آگهي مناقصـه عمومي

آگهي مناقصـه عمومي شهرداري منطقه 3 تبريز به استناد مجوز مأخوذه در نظر دارد پروژه زير را با مشخصات مندرج از طريق مناقصه عمومي به شرکتها و پیمانکاران واجد شرايط واگذار نمايد لذا واجدین شرایط می توانند.
پنجشنبه 15 آذر 1397

استعلام بهاء

استعلام بهاء کاغذ کپی A4
سه شنبه 22 آبان 1397

استعلام بهاء

استعلام بهاء مصالح اساسی ( بیس )
چهارشنبه 2 آبان 1397

آگهي مناقصـه عمومي

آگهي مناقصـه عمومي شهرداري منطقه 3 تبريز به استناد مجوزهاي مأخوذه در نظر دارد پروژه هاي زير را با مشخصات مندرج از طريق مناقصه عمومي به شرکتها و پیمانکاران واجد شرايط واگذار نمايد لذا واجدین شرایط می توانند پس از نشر آگهی جهت اخذ اسناد مناقصه به امور قراردادهای منطقه مراجعه نمایند.
دوشنبه 23 مهر 1397

استعلام بهاء

استعلام بهاء باکس زباله فلزی
شنبه 21 مهر 1397

استعلام بهاء

استعلام بهاء هزینه کارکرد بنا و کارگر ساده روزانه
چهارشنبه 18 مهر 1397